Von Willebrandova bolest – najčešća nasljedna bolest krvarenja

Autor: Dražen Pulanić
Sažetak:

Von Willebrandova bolest (VWB) najčešća je nasljedna bolest krvarenja. Nastaje zbog kvantitativnog ili kvalitativnoga manjka von Willebrandova čimbenika (VWF), složena velikoga multimernoga glikoproteina koji ima višestruku ulogu u hemostazi. VWF je posrednik adhezije trombocita s oštećenim endotelom (primarna hemostaza) te nosi i stabilizira FVIII u cirkulaciji (sekundarna hemostaza). Dijagnoza VWB-a je zahtjevna, jer je klinički i laboratorijski profil bolesnika vrlo heterogen, a dijagnostički su testovi specifični i složeni, dostupni samo u visokospecijaliziranim koagulacijskim centrima. Klinička slika VWB-a varira od vrlo blage sklonosti krvarenju preko mukokutanih i gastrointestinalnih krvarenja, sve do izrazito teških krvarenja poput najtežeg oblika nasljedne hemofilije. Težina bolesti ovisi o stupnju redukcije VWF-a i FVIII. Liječenje VWB-a uključuje dezmopresin, antifibrinolitike te nadomjesnu terapiju u kojoj se primjenjuju koncentrati koji sadržavaju VWF i FVIII.

Ključne riječi:
von Willebrandova bolest; dijagnostika; terapija

OGLAS