Farmakoterapija upalnih reumatskih bolesti u starijih osoba

Autor: Mislav Radić
Sažetak:

Napretkom medicine produljio se životni vijek te poboljšala kvaliteta života. Nove dijagnostičke i terapijske mogućnosti omogućile su brže prepoznavanje bolesti i bolje liječenje, međutim s druge strane, raste problem skrbi o sve većemu broju kroničnih bolesnika. Prevalencija kroničnih upalnih reumatskih bolesti u općoj populaciji iznosi 2 do 3%, a u osoba >65 godina udio se povećava. Multimorbiditet i polifarmacija otežavaju skrb o starijim osobama s obzirom na povećani broj neželjenih štetnih događaja i interakcija lijekova. Komorbiditeti su jedan od isključnih kriterija u kliničkim ispitivanjima, koji znatno ograničuje udio ispitanika u dobi s više od 65 godina. Dostupni podatci na ograničenome broju ispitanika te ekstrapolacija rezultata iz kliničke prakse (registara) nisu dostatni da bi se sa sigurnošću mogla utvrditi učinkovitost i sigurnost novih lijekova u starijoj populaciji. Potrebna su daljnja ispitivanja koja bi omogućila donošenje specifičnih smjernica za liječenje kroničnih reumatskih bolesti u starijih.

Ključne riječi:
ankilozni spondilitis; farmakoterapija; stariji; psorijatični artritis; reumatoidni artritis; upalne reumatske bolesti

OGLAS