Reumatoidni artritis starije životne dobi

Autor: Porin Perić, Domagoj Sirovec, Nadica Laktašić Žerjavić
Sažetak:

Reumatoidni artritis (RA) je kronična, upalna bolest vezivnoga tkiva, koja se najviše očituje na zglobovima. Uzrokuje znatno oštećenje zglobova, njihove otekline, bolnost i gubitak funkcije te veću smrtnost oboljelih od ostatka populacije. Početak bolesti, kao i njezin razvoj, variraju te se razlikuju prema genskoj predispoziciji, zahvaćenosti zglobova, prisutnosti protutijela i jakosti upalnoga procesa. RA koji se pojavljuje u starijoj životnoj dobi (engl. elderly onset RA, EORA) prema svojim se obilježjima razlikuje od onoga čiji je početak u mlađoj dobi (engl. young onset RA, YORA). Početak EORA-e je akutniji, popraćen općim simptomima, kao što je vrućica. Dijagnoza je često nejasna i može se lako zamijeniti s drugim bolestima. Uz artritis starije dobi češće se pojavljuju kardiovaskularne bolesti, intersticijska plućna bolest te slabost (engl. frailty). Navedene bolesti dodatno pogoršavaju već ionako narušeno zdravlje oboljelih. Uz navedeno, poteškoće stvaraju i učestalije ozbiljne bakterijske infekcije. Prema novijim podatcima, početak RA-e u starijoj životnoj dobi može biti čimbenik rizika za pojavu koštanih erozija te može biti refraktaran na standardno liječenje, u usporedbi s početkom RA-e u mlađoj dobi. Podatci i istraživanja rađena na ovu temu međusobno se znatno razlikuju.

Ključne riječi:
intersticijska plućna bolest; kardiovaskularne bolesti; reumatoidni artritis; reumatoidni artritis starije životne dobi; slabost

OGLAS