Nastavak srčane aktivnosti nakon ukidanja mjera održavanja života

Pitanje koliko je minimalno trajanje odsutnosti pulsa potrebno prije darivanja organa nakon cirkulacijskog utvrđivanja smrti nije dovoljno proučeno. Autor Sonny Dhanani sa suradnicima proveo je prospektivno opservacijsko istraživanje učestalosti i vremena ponovnog pokretanja srčane električne i pulsne aktivnosti kod odraslih osoba koje su umrle nakon planiranog ukidanja mjera za održavanje života u 20 jedinica intenzivne njege u tri države. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu „New England Journal od Medicine“ 28. siječnja 2021. (DOI: 10.1056/ NEJMoa2022713).

OGLAS