„Sportska kardiologija: kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti“ - Zdravko Babić, Hrvoje Pintarić, Marjeta Mišigoj-Duraković, Davor Miličić i suradnici

Autor: Goran Krstačić


Izdavač: Medicinska naklada i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Godina izdavanja: 2018.
Format: 17x24; uvez: tvrdi
Opseg: 417 stranica

 

U suvremenom sportu prati se trend sve većeg opterećivanja mladih sportaša, koje ponekad nadilazi mogućnosti funkcionalne pričuve organizma, a sve u cilju ostvarivanja vrhunskih rezultata. S druge strane, mehanizacija, urbanizacija i ostali tehnološki napredak suvremenog svijeta povećavaju učestalost sedentarnog načina života. Svijest o pogubnom djelovanju takvog načina života prate, osobito u najrazvijenijim zemljama svijeta, nastojanja za povećanjem razine tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme. Prirođene i stečene bolesti srca i krvnih žila predstavljaju u sportu, rekreativnoj, radnoj i drugoj tjelesnoj aktivnosti rizični čimbenik koji može dovesti do povećanja pobola i smrtnosti osoba koje se njima bave.

Ovo je prvi udžbenik iz područja kardiologije sporta, tjelesne i radne aktivnosti sportaša i kardiovaskularnih bolesnika te je dobro došao u hrvatsku stručnu i medicinsku literaturu. Udžbenik predstavlja multidisciplinarni pristup kardiologiji sporta, tjelesne i radne aktivnosti u kojoj su autori s višegodišnjim iskustvom u stručnom i znanstvenom radu iz područja kineziologije, kardiologije sporta, kliničke kardiologije, aritmologije, medicine rada i dijetetike nastojali pregledno i detaljno obraditi fiziologiju vježbanja i tjelesne aktivnosti te patofiziologiju, etiologiju i dijagnostiku kliničkih entiteta iz kardiologije sporta.

U stvaranju udžbenika sudjelovala su četiri urednika, uz ukupno 27 autora. Knjiga ima 407 stranica i pet tematskih cjelina: Uvod, Sportska kardiologija, Rekreativne tjelesne aktivnosti, Radna sposobnost u bolesnika s kardiovaskularnim bolestima te Odabrane teme. Unutar cjelina raspoređena su 33 poglavlja i svako je popraćeno recentnom literaturom. Sveobuhvatno se prikazuju koristi i rizici vježbanja i tjelesne aktivnosti uopće, procjena funkcionalnog statusa i građe u svrhu utvrđivanja radne i sportske sposobnosti. Temeljito su opisane specifičnosti i važnost kardiološkog pregleda u sportskoj kardiologiji, postupci funkcionalne dijagnostike i procjene kardiovaskularnog rizika u sportaša, što je od velike važnosti za svakodnevni rad svih stručnjaka koji rade sa sportašima i rekreativcima. U poglavlju o sportskoj kardiologiji opisani su klinički entiteti iz aritmologije, bolesti srčanih zalistaka i kardiomiopatija te rjeđih kliničkih entiteta u populaciji sportaša. Opisani su različiti aspekti rekreativne tjelesne aktivnosti kako u zdravih sportaša rekreativaca, tako i onih s kardiovaskularnim bolestima ili rizičnim čimbenicima za njihov nastanak. Obrađena je radna sposobnost i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika s aritmijama i zatajivanjem srca, koronarnom bolešću i nakon kardiokirurških zahvata. Odabrane teme prikazuju važna područja za zdrave kao i osobe s kardiovaskularnim bolestima – prehranu, spolni život, upravljanje motornim vozilima, tjelesnu aktivnost u starijoj životnoj dob te oživljavanje ili kardiopulmonalnu reanimaciju onih koji dožive iznenadnu srčanu smrt.

Udžbenik je namijenjen studentima dodiplomskog studija i doktorskog studija kineziološkog fakulteta, studentima dodiplomskog studija i poslijediplomskih studija medicinskog fakulteta, kao i svima koji sudjeluju u trenažnom procesu, natjecanju i zdravstvenoj zaštiti sportaša i rekreativaca. Osnovni ciljevi su bolje prepoznavanje i razumijevanje specifičnosti područja kardiologije sporta, tjelesne i radne aktivnosti.