„Fizioterapijska procjena“ - Irena Klaić, Lukrecija Jakuš

Autor: Dubravka Šimunović

OGLASIzdavač: Zdravstveno veleučilište, Zagreb
Godina izdavanja: 2017.
Uvez: meki
Opseg: 311 stranica

 

Fizioterapija kao zdravstvena djelatnost u posljednjih desetak godina bilježi značajan napredak. Progresivne promjene pridonose kvaliteti i organizaciji fizioterapijske skrbi, a visokoškolska edukacija fizioterapeuta nametnula se kao nositelj napretka i promotor suvremenih dostignuća.

Nužno je da fizioterapeut kroz formalnu edukaciju u potpunosti ovlada znanjima i vještinama potrebnim za prepoznavanje poremećaja i bolesti mišićno-koštanog, živčanog, krvožilnog i dišnog sustava. Također, u svrhu određivanja ishoda fizioterapijskih intervencija te dobrobiti pacijenta, fizioterapeut izabire i primjenjuje postupke procjene kojima se utvrđuje razina funkcionalnog odstupanja pojedinih tjelesnih sustava kao i utjecaj poremećaja i bolesti na sudjelovanje pojedinca u aktivnostima svakodnevnog života.

Nakon što je 2009. godine fizioterapijska procjena kao temelj stručnog djelovanja fizioterapeuta regulirana Zakonom o fizioterapijskoj djelatnosti, fizioterapijska struka u Hrvatskoj približena je standardima Svjetske konfederacije za fizioterapiju (engl. World Confederation for Physical Therapy, WCPT) te je prepoznata potreba za objedinjenim prikazom sadržaja fizioterapijske procjene.

Prepoznajući potrebe struke, Fizioterapijska procjena kao kolegij studija fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu zaživjela je još 2005. godine, a autorice knjige svoje su višegodišnje iskustvo u radu sa studentima prenijele na stranice istoimenog udžbenika. U želji da pojedina područja fizioterapijske procjene predstave iskusni nastavnici i fizioterapeuti, koji su se godinama usavršavali u pojedinim područjima fizioterapije, autorice su okupile vrijedan tim suradnika autora poglavlja.

Doc. dr. sc. Gordana Grozdek Čovčić, Mirjana Telebuh, dipl. physioth., Marina Horvat, dipl. physioth., Darko Milaščević, dipl. physioth., Ana Zobundžija, dipl. physioth., Nikolino Žura, dipl. physioth., i Ivan Jurak, dipl. physioth., prenijeli su svoja iskustva i spoznaje u području procjene i evaluacije integriteta i funkcije organskih sustava te ukupne razine funkcioniranja osoba s oštećenjem, ograničenjem, onesposobljenosti ili promjenama u tjelesnim funkcijama i zdravstvenom statusu. Doprinos kvaliteti sadržaja dali su i uvaženi recenzenti doc. dr. sc. Snježana Schuster i doc. dr. sc. Dubravka Šimunović sa Zdravstvenog veleučilišta Zagreb te doc. dr. sc. Milivoj Jakovljević sa Zdravstvenog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.

Udžbenik je prvo izdanje na hrvatskom jeziku koje detaljno opisuje principe i postupke fizioterapijske procjene prateći nastavne sadržaje istoimenog predmeta u programu studija fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta, ali i programa studija fizioterapije koji se provode u ostalim visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj.

Posebno je naglašena uloga fizioterapijske procjene u cjelovitom fizioterapijskom procesu i praktičnoj provedbi bez granica u pojedinim fazama procesa, što zapravo navodi na promišljanja o formalnim i neformalnim oblicima procjene u svakodnevnom radu fizioterapeuta: od prvog susreta s pacijentom pri utvrđivanju vrste i razine oštećenja, funkcionalnog ograničenja i onesposobljenja do kontinuiranog praćenja i adekvatnog dokumentiranja ishoda fizioterapijske intervencije.

Udžbenik pruža detaljan uvid u područja fizioterapijske procjene prateći funkcije tjelesnih sustava i funkciju pojedinca u odnosu na društvo. Uz opis osnovnih parametara prepoznavanja disfunkcije mišićno-koštanog i živčanog sustava, opisani su principi i postupci procjene posture i hoda, antropometrijskih pokazatelja, zglobne i mišićne funkcije, neurološke funkcije te procjena ukupne razine funkcioniranja pojedinca. Prikazane su metode mjerenja: od jednostavnijih postupaka, kao što su kvantifikacija mišićne funkcije kroz mjerenja mišićne snage, jakosti i izdržljivosti, ili mjerenja opsega pokreta u zglobu, koji se tradicionalno primjenjuju u fizioterapijskoj procjeni, do suvremenih postupaka mjerenja kojima se kvantificiraju odstupanja u posturalnoj prilagodbi i hodu.

Uz procjenu kvantitete promjena funkcije tjelesnih sustava kao ishod fizioterapijske intervencije procjenjuje se i kvaliteta promjene kroz ukupnu razinu funkcioniranja s obzirom na uspješnost i zadovoljstvo pacijenta pri savladavanju svakodnevnih zadataka i izazova te u realizaciji životnih uloga. Istaknuta je i primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja kao osnovnog instrumenta za procjenu biopsihosocijalnog statusa osobe te naglašena uloga fizioterapeuta u identifikaciji rizičnih područja funkcioniranja i mogućnosti opadanja ili gubitka pojedinih funkcija.

Uz osnovnu premisu da je fizioterapija zdravstvena profesija usmjerena održavanju sklada tijela i duha kroz sve razvojne faze, od djetinjstva do starosti, s ciljem ostvarenja sposobnosti i kapaciteta svake osobe, autori su udžbenikom ponudili studentima fizioterapije, fizioterapeutima i svim zainteresiranim čitateljima cjelovit uvid u raznolike metode procjene i prikupljanja podataka o pacijentu i njegovoj funkciji u svakodnevnom okružju.