Uloga specijalista obiteljske medicine u liječenju arterijske hipertenzije

Autor: Vjekoslava Amerl Šakić, Ines Balint, Davor Šakić

Obiteljski liječnik u skrbi o bolesniku i njegovoj obitelji primjenjuje niz preventivnih i kurativnih aktivnosti. Primarna prevencija kojom se bavi, usmjerena je na čimbenike rizika, koji uključuju i nezdrave stilove života, može odgoditi pojavu arterijske hipertenzije kao i mnoge druge nezarazne kronične bolesti. Otkrivanje čimbenika rizika omogućuje primjenu metoda pravodobne intervencije u koju se mora aktivno uključiti uz cijeli zdravstveni tim i sam bolesnik. U slučaju ranog otkrivanja arterijske hipertenzije obiteljski liječnik provodi određene dijagnostičke postupke kako bi precizirao vrstu bolesti i odredio adekvatno liječenje prilagođeno potrebama bolesnika. Kad je potrebno nadopuniti dijagnostiku, zbog postojanja sekundarne hipertenzije ili ako se dostupnim lijekovima ne postigne adekvatan terapijski odgovor, bolesnika se upućuje konzilijarnom specijalistu. U praćenju bolesnika, osobito mogu pomoći ljekarnici, zdravstveni djelatnici koji u izravnom kontaktu s bolesnikom nadopunjuju rad liječnika dodatnim savjetima, kako bi se postigla bolja suradljivost i adherencija bolesnika za propisano liječenje.