Multipla skleroza i trudnoća

Autor: Marija Bošnjak Pašić
Sažetak:

Multipla skleroza (MS) najčešća je demijelinizacijska bolest središnjega živčanog sustava (SŽS) karakterizirana multicentričnom upalnom destrukcijom mijelina i oštećenjem aksona. Kako je to bolest mladih osoba koje su u generativnoj dobi, trudnoća je bitno pitanje za oboljele od MS-a, osobito žene, ali i muškarce, jer bolest na različite načine može utjecati na ostvarivanje potomstva. Sredinom prošloga stoljeća ženama s MS-om savjetovano je da izbjegnu trudnoću na temelju ograničenih podataka iz pojedinačnih slučajeva i malog broja istraživanja, vjerujući da će trudnoća pogoršati tijek bolesti. Nakon 70-ih godina prošloga stoljeća žene s MS-om postale su bolje informirane o rizicima trudnoće, dokazima koji su izvedeni iz velikih retrospektivnih istraživanja. U prvome velikom prospektivnom istraživanju (engl. The prospective Pregnancy in Multiple Sclerosis study, PRIMS), objavljenom 1998. godine, utvrđeno je smanjenje stope relapsa tijekom trudnoće. Godine 2000. počinje nova era ranoga liječenja imunomodulacijskim lijekovima (DMT), koja je donijela drugu veliku promjenu u pristupu liječenju MS-a u trudnoći.

Ključne riječi:
multipla skleroza; trudnoća; liječenje