Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini

Autor: Ksenija Kranjčević, Valerija Bralić Lang, Biserka Bergman Marković
Sažetak:

Arterijska hipertenzija treći je razlog posjeta bolesnika ordinaciji obiteljskoga liječnika i važan je neovisni čimbenik rizika za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti. Postoje smjernice međunarodnih i nacionalnih stručnih društava za dijagnosticiranje i liječenje hipertenzije, kao i praćenje bolesnika, čija bi primjena trebala olakšati rad liječnika obiteljske medicine u svakodnevnomu zbrinjavanju oboljelih. Unatoč njihovoj dostupnosti, kao i dostupnosti svih skupina antihipertenziva, postizanje ciljnih vrijednosti arterijskoga tlaka u bolesnika nije zadovoljavajuće. Važno je pitanje mogućnosti implementacije smjernica u svakodnevnomu radu, stoga one moraju biti praktične i primjenjive. S obzirom na to da su liječnici obiteljske medicine liječnici prvoga kontakta, koji zbrinjavaju i prate većinu oboljelih od arterijske hipertenzije, potrebno je iskoristiti i njihovo veliko iskustvo uključivanjem u izradbu smjernica, kako bi bile prilagođene specifičnostima rada u obiteljskoj medicini i kako bi se postigao bolji uspjeh liječenja.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; obiteljska medicina; smjernice