Fibromuskularna displazija

Autor: Živka Dika, Ivana Abramović, Sandra Karanović, Bojan Jelaković
Sažetak:

Fibromuskularna displazija (FMD) rijetka je neaterosklerotična i neupalna vaskularna bolest koja može dovesti do stenoze, okluzije, aneurizme ili disekcije arterije. Uzrok FMD-a i njezina prevalencija u općoj populaciji nisu poznati. Najčešće se pojavljuje u mladih žena, iako se može pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi. FMD je opisan u gotovo svim arterijama, ali najčešće zahvaća bubrežne i ekstrakranijalne arterije. Kliničke manifestacije FMD-a variraju i ovise o distribuciji zahvaćenih krvnih žila, tipu i težini vaskularne lezije (stenoza različitog stupnja, arterijska disekcija, arterijska aneurizma). U kliničkome tijeku FMD može progredirati tako da zahvaća nove krvne žile ili da na mjestu postojeće lezije dođe do suženja ili stvaranja aneurizmi pa i arteriovenskih fistula. Dijagnoza i klasifikacija FMDa ponajprije se temelji na slikovnim metodama. CT-angiografija (CTA), manje MR-angiografija (MRA), preporučuju se kao probirni i potvrdni test za FMD, dok je digitalna supstrakcijska angiografija (DSA) „zlatni standard“ za određivanje vrste i stupnja promjena i potvrdni test kod nejasnih slučajeva. Prema angiografskoj FMD-klasifikaciji razlikuju se dva tipa lezija: multifokalni („izgled biserne ogrlice“) i unifokalni. Liječenje bolesnika s FMD-om ovisi o naravi i lokalizaciji vaskularnih lezija, prisutnosti i težini simptoma, prethodnim vaskularnim događajima vezanim uz FMD, prisutnosti i veličini aneurizme i komorbiditetima. Liječenje može uključivati medikamentnu terapiju i praćenje; endovaskularnu terapiju za stenozu (angioplastika bez proširnice, rijetko s proširnicom), disekciju (proširnicom) ili aneurizme (zavojnicama, proširnicom/ama); ili kirurško liječenje. U slučaju hemodinamički znatnoga renovaskularnoga FMD-a, metoda izbora je revaskularizacija perkutanom transluminalnom angioplastikom bubrežne arterije (PTRA) balonom. Nakon PTRA-e nužno je redovito pratiti bolesnike zbog rizika za restenozu.

Ključne riječi:
fibromuskularna displazija (FMD); renovaskularna hipertenzija (RVH); spontana disekcija koronarne arterije (SCAD); spontana disekcija cervikalne arterije (SCeAD); perkutana transluminalna angioplastika (PTA)

OGLAS