Opstruktivna apneja u spavanju i arterijska hipertenzija

Autor: Gordana Pavliša, Hrvoje Puretić, Feđa Džubur, Miroslav Samaržija
Sažetak:

Opstruktivna apneja u spavanju (OSA) čest je poremećaj disanja u spavanju, karakteriziran opetovanim djelomičnim ili potpunim opstrukcijama gornjega dišnoga puta tijekom spavanja, što rezultira smanjenjem protoka zraka (hipopneja) ili potpunim prestankom protoka zraka (apneja) unatoč aktivaciji dišnih mišića. Ti prekidi disanja dovode do intermitentnih poremećaja dišnih plinova (hipoksemije i hiperkapnije) i posljedične simpatičke aktivacije. OSA je važan čimbenik rizika kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta, a prepoznana je i kao neovisni čimbenik rizika za razvoj arterijske hipertenzije u općoj populaciji. Također, OSA je najčešći uzrok rezistentne hipertenzije. Na nju osobito treba posumnjati u bolesnika koji nemaju fiziološki pad arterijskoga tlaka noću i/ili imaju jutarnji skok tlaka. Liječenje primjenom kontinuirana pozitivnoga tlaka na dišne puteve (CPAP) terapija je izbora za većinu bolesnika s OSA-om jer drži gornji dišni put otvorenim tijekom cijeloga ciklusa disanja. Najznačajnija redukcija arterijskoga tlaka uz primjenu terapije CPAP-om zamijećena je u bolesnika s teškom OSA-om, s rezistentnom hipertenzijom te u bolesnika koji se redovito koriste tim oblikom liječenja.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; kontinuirani pozitivni tlak na dišne puteve; opstruktivna apneja u spavanju; rezistentna hipertenzija

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje