Liječenje arterijske hipertenzije u bolesnika s moždanim udarom i drugim oblicima cerebrovaskularnih bolesti

Autor: Branko Malojčić, Marina Boban, Ana Jelaković
Sažetak:

Liječenje arterijske hipertenzije od ključnog je značenja u prevenciji moždanih udara, ali i drugih neuroloških bolesti povezivih s kardiovaskularnim rizikom, poput demencije ili bolesti pokreta. Najučinkovitije ciljne vrijednosti sistoličkoga arterijskog tlaka u prevenciji moždanih udara, vjerojatno su <120 mmHg, a potom <130 mmHg, no vrijednosti <120 mmHg znače najviši rizik za nuspojave sniženoga arterijskog tlaka. Ne postoji dovoljno kvalitetnih podataka o optimalnim vrijednostima arterijskoga tlaka u akutnoj fazi moždanog udara, ni o najučinkovitijoj vrsti antihipertenzivnih lijekova, međutim smjernice stručnih društava moraju biti strogi okvir za kliničke odluke, kako bi se učinak adekvatne kontrole arterijskoga arterijskog tlaka osjetio u najširoj populaciji.

Ključne riječi:
antihipertenzivna terapija; arterijska hipertenzija; moždani udar; vaskularni kognitivni poremećaj

OGLAS