Osobitosti liječenja arterijske hipertenzije bolesnika sa zatajivanjem srca

Autor: Vedran Pašara, Maja Čikeš, Davor Miličić
Sažetak:

Arterijska hipertenzija (AH) najznačajniji je promjenjivi čimbenik rizika za razvoj zatajivanja srca. Za pravilno liječenje AH-a u bolesnika sa zatajivanjem srca potrebno je utvrditi koji je tip zatajivanja prisutan. Dobro su etablirane smjernice za liječenje AH-a u bolesnika sa zatajivanjem srca sa smanjenom istisnom frakcijom: antihipertenzivni bi režim tih bolesnika trebao uključivati ACE-inhibitor ili blokator receptora angiotenzina, β-blokator i antagonist mineralokortikoidnih receptora. Te lijekove koji ujedno modificiraju tijek bolesti (zatajivanja srca) važno je titrirati do maksimalnih podnošljivih doza. Ako unatoč tomu perzistiraju simptomi srčanoga zatajivanja, valjalo bi umjesto ACE-inhibitora uvesti kombinaciju blokatora receptora angiotenzina i inhibitora neprilizina. Optimalnom farmakoterapijom, odnosno intenzivnim liječenjem AH-a nastoji se smanjiti simptome i rizik za hospitalizaciju bolesnika zbog srčanoga zatajivanja, usporiti ili obrnuti proces patološkoga remodeliranja miokarda i smanjiti smrtnost.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; zatajivanje srca

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS