Liječenje hipertenzije u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Autor: Josipa Josipović, Draško Pavlović, Lidija Orlić, Vedran Premužić, Nikolina Bašić Jukić, Ivana Vuković Brinar
Sažetak:

Interakcija arterijske hipertenzije (AH) i kronične bubrežne bolesti (KBB) dvosmjerna je i kompleksna. Liječenje AH-a najvažnija je mjera za očuvanje bubrežne funkcije i smanjenje srčanožilnih komplikacija u svim stadijima KBB-a. Ciljne vrijednosti arterijskoga tlaka (AT) u bolesnika s KBB-om definirane su na temelju postojanja ili nepostojanja proteinurije. Liječenje AH-a u KBB-u treba biti individualizirano, uzimajući u obzir komorbiditet i podnošenje terapije. Uz nefarmakološke mjere liječenja, poglavito ograničenje unosa soli, često je nužna kombinacija više razreda antihipertenziva od kojih blokatori renin-angiotenzin-aldosteronskoga sustava (RAAS) i diuretici imaju ključnu ulogu u kontroli AT-a. U bolesnika na dijalizi važno je postići optimalnu „suhu“ masu, a pri izboru antihipertenziva u transplantiranih bolesnika potrebno je voditi računa o vremenu koje je prošlo od transplantacije i mogućoj interakciji antihipertenzivnih i imunosupresivnih lijekova.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; diuretici; kronična bubrežna bolest; RAAS-blokatori; ograničenje soli