Zdravstvena informacijska tehnologija i arterijska hipertenzija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Autor: Valerija Bralić Lang, Ksenija Kranjčević, Biserka Bergman Marković
Sažetak:

Prepoznavanje, liječenje i kontrola arterijskoga tlaka u oboljelih od hipertenzije nisu u skladu sa željenim ishodima liječenja. U svrhu unaprjeđenja kontrole hipertenzije, smjernice, između ostaloga, preporučuju primjenu zdravstvenih informacijskih tehnologija. Njihova je implementacija, kao dio trajne inicijative za poboljšanje kvalitete u kliničkoj praksi, prisutna u cijelome svijetu. Sve je veći broj zdravstvenih sustava koji uvode sigurni elektronički medicinski zapis te razvijaju baze podataka koje omogućuju obradbu velikoga broja zahtjeva. Ideja je, na populacijskoj razini, omogućiti učinkovitije i točnije prepoznavanje osoba koje imaju neprepoznanu hipertenziju te uspješnije liječenje i praćenje osoba s utvrđenom hipertenzijom. Uz brojne prednosti i mogućnosti postojećih rješenja, postoje i neka ograničenja u primjeni zdravstvene informacijske tehnologije i elektroničkoga medicinskog zapisa u skrbi o oboljelima od hipertenzije u ordinacijama obiteljske medicine u Hrvatskoj.

Ključne riječi:
elektronički medicinski zapis; hipertenzija; obiteljska medicina; zdravstvena informacijska tehnologija