Suradnja na području kliničkih ispitivanja – preduvjet primjene novih otkrića u biomedicini

Autor: Helena Bohunicki, Maja Gačić, Snježana Martinović

Prijenos znanstvenih saznanja dobivenih visokokvalitetnim kliničkim istraživanjima u medicinsku praksu presudan je za poboljšanje liječenja bolesnika. Vrijednost kliničkih ispitivanja je u koristi koju donose bolesnicima i društvu, napretku suvremene medicine i znanosti te boljitku čovječanstva u cjelini. Princip medicine utemeljene na dokazima u procesu sustavnog proučavanja, procjene i uporabe rezultata kliničkih ispitivanja osnovni je put pronalaženja optimalne kliničke skrbi za svakog bolesnika. Promicanjem principa dobre kliničke prakse i provođenja kliničkih ispitivanja, kao i interesa svih uključenih sudionika, u Hrvatskoj se bavi Inicijativa za klinička ispitivanja.