Učinkovitost kombinacije budezonid/formoterol Turbuhalerom kao terapije održavanja i simptomatske terapije

Autor: Đivo Ljubičić, Nevenka Piskač Živković
Sažetak:

Velika i multicentrična ispitivanja pokazala su da pristup liječenju astme lijekom Symbicort Turbuhaler 160/4,5μg kao terapija održavanja kontrole i, prema potrebi, za simptomatsko liječenje, znatno smanjuje rizik teških egzacerbacija, bolje kontrolira bolest te smanjuje ukupno opterećenje inhalacijskim kortikosteroidima. Prikaz slučaja bolesnice s alergijskom astmom, u koje postoji visoki rizik za razvoj teške egzacerbacije, pokazao je kako terapijski pristup liječenju lijekom Symbicort Turbuhaler 160/4,5μg kao terapijom održavanja kontrole i za liječenje akutnih pogoršanja, dovodi do poboljšane kontrole astme, smanjenja rizika za tešku egzacerbaciju te kako je siguran i vrlo učinkovit. 

Ključne riječi:
astma; budezonid/formoterol; egzacerbacija; jedan inhaler