Kronični rinosinuitis i nosna polipoza

Autor: Marko Velimir Grgić
Sažetak:

Kronični rinosinuitis (KRS) bolest je sinonazalne sluznice, koju karakteriziraju barem dva od sljedećih simptoma: začepljenost nosa, pojačana sekrecija, pritisak ili bol u projekciji sinusa i poremećaj osjeta mirisa. Ako su simptomi prisutni više od 3 mjeseca u godini, karakterizira se kao kronični. Iz te definicije proizlazi da je dijagnozu moguće postaviti već temeljem dobre anamneze. KRS se dijeli na dvije glavne varijante: bez nosnih polipa i s nosnim polipima. Liječenje KRS-a temelji se na nazalnim kortikosteroidima, čestim ispiranjima nosa, racionalnom davanju antibiotika (uglavnom samo pri egzacerbacijama upale). Kirurško liječenje rezervirano je za slučajeve koji neprimjereno reagiraju na medikamentnu terapiju, s tim da nakon njega i dalje slijedi medikamentna terapija. Komplikacije KRS-a su rijetkost, ali mogu biti vrlo ozbiljne jer su najčešće vezane uz progresiju bolesti u okolne anatomske strukture, a to su oko i mozak. 

Ključne riječi:
kronični rinosinuitis; nosna polipoza