Akutni rinosinuitis – dijagnostički i terapijski pristup

Autor: Davor Vagić, Sara Kovačević
Sažetak:

Akutni je rinosinuitis upala sluznice nosa i paranazalnih sinusa, pri kojoj su prisutni simptomi nosne začepljenosti, pojačane patološke sekrecije iz nosa ili postnazalno niz ždrijelo, pritiska u licu ili glavobolje te poremećaja njuha (najmanje dva od četiri simptoma) u trajanju do 12 tjedana. Bar jedna epizoda akutnoga nevirusnog rinosinuitisa na godinu pojavljuje se u 10 do 15% populacije. Zbog nedovoljne osjetljivosti te potrebe za pravodobnim početkom terapije, radiološka i mikrobiološka obrada za dijagnozu i početak liječenja akutnoga nekompliciranog rinosinuitisa nije indicirana. Terapiju čine topična primjena fiziološke otopine, kratkotrajno i dekongestiva te nazalnih kortikosteroida, a kod bakterijskoga rinosinuitisa eventualno primjena antibiotika. Komplikacije su rijetkost, ali mogu ugroziti život, te su njihova dijagnostika i liječenje, konzervativno i kirurško, u nadležnosti specijalista otorinolaringologa. 

Ključne riječi:
akutni rinosinuitis; liječenje; podjela