Fizičko zlostavljanje djeteta

Autor: Nenad Jakušić, Aleksandra Klobučar, Maša Hrelec Patrlj, Maša Bulajić
Sažetak:

Fizičko zlostavljanje djeteta ozbiljno je narušavanje psihofizičkoga zdravlja djeteta, ali i ozbiljan društveni problem s kojim se povremeno susreću liječnici različitih specijalnosti. Stoga je važno da se fizičko zlostavljanje pravodobno prepozna, da se dijete adekvatno medicinski zbrine te da se slučaj prijavi nadležnim institucijama. Fizičko zlostavljanje djeteta događa se najčešće u primarnoj obitelji, ali i u ustanovama i organizacijama koje se bave djecom. Nakon dijagnostike i sanacije fizičkih ozljeda, daljnji su postupci usmjereni na psihoterapijsko liječenje djeteta, ali i članova zajednice u kojoj se zlostavljanje dogodilo. 

Ključne riječi:
dijete; fizičko zlostavljanje; liječenje; psihodinamski aspekti