Prijelomi potkoljenice u dječjoj dobi

Autor: Dalibor Divković, Krešimir Ivković, Izabela Kiš, Branka Balaban
Sažetak:

Frakture potkoljenice na trećem su mjestu najčešćih ozljeda lokomotornog sustava u dječjoj dobi. Najčešće nastaju tijekom igre i sportskih aktivnosti ili zbog stradavanja u prometu. Liječenje se izvodi konzervativno imobilizacijom i/ili trakcijom kod stabilnih prijeloma. U liječenju nestabilnih prijeloma potkoljenice primjenjuju se različite kirurške tehnike: vanjska fiksacija, otvorena repozicija i unutarnja fiksacija pločicama i vijcima te intramedularna stabilizacija (ESIN). Imobilizacija ovisno o tipu ozljede i dobi djeteta traje 3 do 6 tjedana. Po saniranju prijeloma počinje treći dio liječenja, a to je rehabilitacija. Ključ dobrog liječenja jesu poštivanje pravila „3R“ (repozicija, retencija i rehabilitacija) i multidisciplinarna suradnja. 

Ključne riječi:
djeca; intraartikularni prijelomi; intramedularna stabilizacija; potkoljenica; prijelomi

OGLAS