Etanercept u kombinaciji s metotreksatom djelotvorniji je za liječenje reumatoidnog artritisa nego monoterapija etanerceptom ili metotreksatom