Uvodnik

Autor: Anko Andabak, Zoran Bahtijarević

 

Zadovoljstvo nam je predstaviti novi broj Medixa i tekstove naslovne teme iz područja dječjega traumatizma. Povod tematskom broju bio je godišnji sastanak Hrvatskoga društva za dječju kirurgiju (HDDK) Hrvatskoga liječničkog zbora na kojem je opetovano upozoreno na potrebu izrade nacionalnog registra ozljeda u djece i adolescenata, koji bi uključio evidenciju ozljeda na svim razinama zdravstvene zaštite. Namjera nam je široj medicinskoj javnosti predočiti neke tipične ozljede u djece i postupak liječenja, ali i upozoriti na izostanak provedbe nacionalnog programa prevencije ozljeda, u čemu Hrvatska znatno zaostaje za prosjekom zemalja EU-a. Naime, vodeći uzrok smrtnosti djece u Hrvatskoj nisu infektivne ni zloćudne bolesti, već ozljede.

Većina se tih ozljeda preventivnim aktivnostima mogla izbjeći. Da je ona na razini Nizozemske (smrtnost djece 4,99/100.000, 2011. godine), na godišnjoj bi razini ozlijeđene djece bilo oko 5000, a 47 hrvatske djece izbjeglo bi fatalan ishod ozljeđivanja. Hrvatska godišnja stopa smrtnosti djece u nesrećama bila je 10,83/100.000. Ozlijeđene djece bilo je više od 10.000, a stotinjak ima trajnu invalidnost. Dječji kirurzi u svakodnevnom su kontaktu s ozlijeđenom djecom i svjedoče kako banalne nezgode mogu uzrokovati ozljede koje mijenjaju tijek života djece i roditelja.

Od 15. do 18. listopada 2014. u Zagrebu je održan 6. hrvatski kirurški kongres s međunarodnim sudjelovanjem. HDDK je cjelokupnu aktivnost usmjerio je na temu „Dječja traumatologija“. Sekcija je okupila respektabilan auditorij, brojem, znanjem i iskustvom. HDDK već dulje vrijeme prati zbivanja na tu temu, posebice aktivnosti Ministarstva zdravlja i nadležnih institucija i čini se da dosadašnje sporadično poduzete preventivne aktivnosti još dugo vremena neće smanjiti broj ozlijeđene djece u Hrvatskoj. Stoga smo kao svjedoci problema utemeljili radnu skupinu za praćenje traumatizma u djece. Zadatak joj je usmjeriti medijsku i stručnu pozornost na problem koji pogađa najvulnerabilniji dio naše populacije. Praćenje i istraživanje pojavnosti i rizika za nastanak ozljeda u djece i adolescenata, posebice nacionalna strategija provođenja prevencije ozljeđivanja, još su na razini izrade smjernica. Uzroci nastanka ozljeda u naše djece nisu istraženi te nema osnovnih spoznaja  na kojima bi se temeljile smjernice nacionalne strategije. Kompletna spoznaja stanja temelji se na izvješćima o bolnički liječenoj ozlijeđenoj i smrtno stradaloj djeci. Naš medijski prostor, tiskani mediji, televizija, radijske emisije potpuno su nezainteresirane za tu temu. Iznimka su aktivnosti MUP-a koji plaćenim reklamama provodi prevenciju prometnih nesreća djece i odraslih. Naši medicinski časopisi sporadično objave neki rad na temu dječjega traumatizma. Stoga se sadržajem Medixa obraćamo u prvome redu liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalistima obiteljske medicine, pedijatrije i epidemiologije, ali i medicinskim sestrama i tehničarima, studentima medicine te najširoj stručnoj javnosti. Nesporno je da spoznaja tog problema nije moguća isključivo epidemiološkim studijama. Stoga pregledni članci o ozljedama u djece trebaju potaknuti djelovanje svih koji u sustavu javnoga zdravstva sudjeluju u projektu prevencije ozljeda u djece.

I ovaj broj Medixa ima edukacijski karakter. U sklopu naslovne teme autori su pripremili test provjere znanja od 70 pitanja. Pozitivno riješene testove Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu Hrvatske liječničke komore boduje sa 7 bodova. Zahvaljujemo svim autorima stručnih tekstova i testa znanja koji su pridonijeli promicanju znanja na temu dječjega traumatizma.

 

prof. dr. sc. Anko Antabak
Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju, voditelj radne skupine za praćenje traumatizma u djece, Zavod za dječju kirurgiju, Klinika za kirurgiju, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
Zoran Bahtijarević, dr. med.,
predsjednik Hrvatskoga društva za dječju kirurgiju, Klinika za dječju kirurgiju, Klinika za dječje bolesti Zagreb 
 

 

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje