MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Sindrom policističnih jajnika (PCOS)Polycystic ovary syndrome

Dinka Pavičić Baldani

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) jedan je od najčešćih endokrinoloških poremećaja u  žena reprodukcijske dobi. Očituje se čitavim nizom kliničkih značajki i simptoma od kojih su najčešći  poremećaj ovulacije, povećano stvaranje androgena te ultrazvukom potvrđen policističan izgled  jajnika. Vrlo je često udružen s debljinom i inzulinskom rezistencijom. Dugi niz godina zanimanje  za PCOS bilo je povezano s kožnim i reprodukcijskim manifestacijama poremećaja. Žene s PCOS-om  imaju veći rizik za nastanak debljine, inzulinske rezistencije, intolerancije glukoze, dijabetesa tipa  dva, dislipidemije, hipertenzije, ukratko, metaboličkog sindroma. Do poznatoga Rotterdamskog konsezusa  iz 2003. godine nije postojao univerzalno prihvaćen kriterij postavljanja dijagnoze PCOS-a. U pomanjkanju jasne etiologije i patogeneze, terapijske su mogućnosti usmjerene prema kliničkim  simptomima i dobi bolesnice.  

Ključne riječi:
hiperandrogenizam; inzulinska rezistencija; sindrom policističnih jajnika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders in women of reproductive age. PCOS manifests itself with an array of clinical features and symptoms, the three most common being the disorders  of ovulation, excessive production of androgens, and polycystic ovaries on ultrasound. PCOS is often associated with  obesity and insulin resistance. For a number of years, PCOS has been associated with skin and reproductive manifestations. Women with PCOS have a higher risk of obesity, insulin resistance, glucose intolerance, type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, hypertension, and metabolic syndrome. Before Rotterdam consensus, no universally accepted diagnostic  criteria had existed. In the lack of clear aetiology and underlying pathogenetic mechanism the patients are treated according  to their symptoms, risks and desire for the pregnancy.  

Key words:
hyperandrogenism; insulin resistance; polycystic ovary syndrome