Sindrom opstruktivne apneje u snu i kardiovaskularni rizik

Autor: Juraj Jug
Sažetak:

Opstruktivna apneja u spavanju jedan je od vrlo čestih i zanemarenih problema pacijenata u svakodnevnoj praksi liječnika obiteljske medicine. Naizgled bezopasan simptom hrkanja može biti vrlo ozbiljan čimbenik u etiologiji nastanka brojnih kardiovaskularnih bolesti. Glavna ciljna skupina su pretili muškarci, pušači srednje životne dobi koji, ujedno, pripadaju skupini pacijenata koji vrlo rijetko posjećuju liječnika. Rizičnu skupinu čine i pacijenti koji u anamnezi imaju zabilježenu gušavost, česte upale sinusa ili promijenjenu anatomiju gornjih dišnih puteva. Potvrda Taj se poremećaj potvrđuje visoko-osjetljivim upitnicima te polisomnografijom ili uređajem za kućno testiranje na apneju, dok je CPAP-uređaj danas glavna metoda liječenja. Kirurške otorinolaringološke metode posljednja su opcija u liječenju ovoga poremećaja. Pravodobno prepoznavanje i liječenje opstruktivne apneje u spavanju može znatno popraviti kvalitetu života pacijenata, spriječiti nastanak kroničnih kardiovaskularnih bolesti te u konačnici produljiti trajanje života.

Ključne riječi:
apneja u snu; arterijska hipertenzija; polisomnografija; simpatički živčani sustav

OGLAS