Sindrom izgaranja na radnome mjestu

Autor: Aleksandar Ljubotina, Martina Fišić Jurković, Maja Podvez
Sažetak:

Sindrom izgaranja pojavljuje se kao posljedica neučinkovita suočavanja s kroničnim stresom. Najčešće se pojavljuje kod tzv. pomagačkih zanimanja, kao što su liječnici, medicinske sestre/tehničari, njegovatelji, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, i nastavnici. Obilježja sindroma izgaranja jesu izrazita emocionalna i tjelesna iscrpljenost, uz osjećaj odbojnosti prema poslu i klijentima/bolesnicima. Za utvrđivanje sindroma izgaranja, uz anamnezu, primjenjuju se upitnici, od kojih je najpoznatiji Upitnik izgaranja na radnome mjestu Christine Maslach (engl. Maslach Burnout Inventory, MBI), a često se primjenjuje i Kopenhagenski upitnik za sindrom izgaranja (engl. Copenhagen Burnout Inventory, CBI). Sindrom izgaranja posebno pogađa zdravstveno osoblje u izvanrednim situacijama, kao što je to pandemija COVID-a 19. Za prevenciju sindroma izgaranja važno je naučiti upravljati stresom na radnome mjestu. Sindrom izgaranja uspješno se ublažuje i liječi psihološkim savjetovanjem i psihoterapijom. Balintove skupine i komunikacija na društvenim mrežama smanjuju sindrom izgaranja u liječnika.

Ključne riječi:
kronični stres; pomagačka zanimanja; sindrom izgaranja

OGLAS