MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Sindrom izgaranja na radnome mjestuBurnout syndrome

Aleksandar Ljubotina, Martina Fišić Jurković, Maja Podvez

Sindrom izgaranja pojavljuje se kao posljedica neučinkovita suočavanja s kroničnim stresom. Najčešće se pojavljuje kod tzv. pomagačkih zanimanja, kao što su liječnici, medicinske sestre/tehničari, njegovatelji, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, i nastavnici. Obilježja sindroma izgaranja jesu izrazita emocionalna i tjelesna iscrpljenost, uz osjećaj odbojnosti prema poslu i klijentima/bolesnicima. Za utvrđivanje sindroma izgaranja, uz anamnezu, primjenjuju se upitnici, od kojih je najpoznatiji Upitnik izgaranja na radnome mjestu Christine Maslach (engl. Maslach Burnout Inventory, MBI), a često se primjenjuje i Kopenhagenski upitnik za sindrom izgaranja (engl. Copenhagen Burnout Inventory, CBI). Sindrom izgaranja posebno pogađa zdravstveno osoblje u izvanrednim situacijama, kao što je to pandemija COVID-a 19. Za prevenciju sindroma izgaranja važno je naučiti upravljati stresom na radnome mjestu. Sindrom izgaranja uspješno se ublažuje i liječi psihološkim savjetovanjem i psihoterapijom. Balintove skupine i komunikacija na društvenim mrežama smanjuju sindrom izgaranja u liječnika.

Ključne riječi:
kronični stres; pomagačka zanimanja; sindrom izgaranja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Burnout syndrome occurs as a result of ineffective coping with chronic stress. It most often occurs in the so-called helping professions, such as physicians, nurses/ technicians, caregivers, social workers, psychologists, educators, and teachers. Characteristics of burnout syndrome are marked emotional and physical exhaustion, with an aversive attitude towards work and clients/patients. Beside anamnesis and questionnaires are used to determine burnout syndrome, the most famous of which is the Christine Maslach Workplace Burnout Inventory (MBI), and the Copenhagen Burnout Inventory Questionnaire is often used Burnout syndrome particularly affects healthcare personnel, in emergencies, such as the COVID-19 pandemic. To prevent burnout syndrome, it is important to learn how to manage stress in the workplace. Burnout syndrome is successfully alleviated and treated using psychological counselling and psychotherapy. Balint groups and communication through social networks reduce physician burnout syndrome.

 

Key words:
burnout syndrome; chronic stress; helping professions