MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Osvrt na stručno događanje  •  Endokrinologija / Reumatologija / Nefrologija / Fizikalna medicina i rehabilitacija HR ENG

Simpozij „Vitamin D“

Draško Pavlović

Skoro jedno stoljeće poznata je uloga vitamina D u metabolizmu minerala i kosti, a posljednjih nekoliko dekada sve je više spoznaja o drugim biološkim učincima vitamina D. Cilj simpozija bio je upoznati kolege različitih specijalnosti o mogućim učincima vitamina D u imunološkim, reumatološkim, nefrološkim, onkološkim i kardiovaskularnim bolestima

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149