MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Osvrt na stručno događanje  •  Sestrinstvo HR ENG

Sigurnost pacijenata u praksi i obrazovanju – RANCARE radionica

Josipa Bišćan

Bezbroj čimbenika u praksi utječe na mogućnost propusta i neželjenih događaja. Koliko su medicinske sestre svjesne toga, a koliko njihovi poslodavci i relevantne institucije? Što učiniti da se propusti svedu na najmanju mjeru i da se pravodobno prevenira? Projekt RANCARE COST – CA15208 traje od 2016. do 2020., a cilj akcije je potaknuti raspravu o nedostatnoj zdravstvenoj njezi, unaprijediti suradnju i umrežavanje istraživača, olakšati dijalog o racioniranju sestrinske njege na temelju međunarodnog komparativnog pristupa s implikacijama za praksu i profesionalni razvoj.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141