MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Sigurnost liječenja bolesnika u sustavu mentalnog zdravljaPatient safety in mental health system

Slađana Štrkalj Ivezić, Lana Mužinić, Ema Gruber

Sigurnost bolesnika u sustavu mentalnog zdravlja ima svoje specifičnosti u odnosu na sigurnost bolesnika u drugim medicinskim specijalnostima, s obzirom na činjenicu da neki bolesnici koji boluju od mentalnih poremećaja mogu zbog prirode svoje bolesti ugroziti vlastitu sigurnost, sigurnost drugih ljudi, drugih bolesnika i osoblja. Ugrožavanje sigurnosti liječenja u sustavu mentalnog zdravlja trebalo bi definirati kao nepotrebnu štetu koja može nastati za bolesnika i osoblje tijekom liječenja, kao i neprimjenjivanje standardnih metoda liječenja. Procjena suicidalnog i agresivnog rizika i postupci za smanjenje rizika, edukacija osoblja, način na koji je uređen bolesnički odjel, praćenje nuspojava lijekova, tjelesnog zdravlja, liječenje prema standardu struke, koji uključuju lijekove, psihoterapiju i rehabilitaciju, kao i rad na problemu stigme mentalnih bolesti povećavaju sigurnost liječenja u sustavu mentalnog zdravlja. 

Ključne riječi:
duševne bolesti; duševno zdravlje; osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite; procjena rizika; upravljanje sigurnošću

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Patient safety in mental health system differs from patient safety in other areas of health care due to the fact that some patients with mental disorders may, due to the nature of their disease, endanger their own safety or safety of other persons, patients and staff alike. Endangering patient safety in mental health system may be defined as both an unnecessary damage to the patient and staff during the course of treatment and lack of application of standard treatment. Assessment of the risk of suicide and aggressive behaviour, risk reduction procedures, staff education, organisation of psychiatric wards, pharmacovigilance, physical health monitoring, administration of treatment in line with professional standards including medications, psychotherapy and rehabilitation and working on elimination of the stigma of mental illness increase patient safety in mental health system. 

Key words:
mental disorders; mental health; quality assurance, health care; risk assessment; safety management