Sigurnost bolesnika u zdravstvenome sustavu – prošlost, sadašnjost, budućnost

Autor: Jelena Rakić Matić
Sažetak:

Sigurnost bolesnika je, prema postulatima Svjetske zdravstvene organizacije, temeljno načelo zdravstvene zaštite zajedno s dostupnošću, kontinuitetom skrbi, učinkovitošću, prihvatljivošću i prikladnošću. Ona obuhvaća prevenciju, sanaciju štete i unaprjeđenje zdravstvene zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa zdravstvene skrbi. U procesu mogućega neželjenoga događaja mogu sudjelovati svi sudionici s kojima se bolesnik tijekom putovanja kroz zdravstveni sustav susreće (zdravstveno i nezdravstveno osoblje), pa i sam bolesnik. Kako bi naglasio važnost sigurnosti bolesnika SZO je razvio niz planova i programa za unaprjeđenje bolesnikove sigurnosti. Unatrag nekoliko godina više se govori o sigurnosti bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja je točka ulaska u zdravstveni sustav i kao takva je mogući izvor pogreške i nesigurne zdravstvene skrbi. Naglasak svake zdravstvene administracije mora biti stavljen na promjene zdravstvenoga sustava, koje će biti ključne za poboljšanje sigurnosti na svim razinama zdravstvene zaštite.

Ključne riječi:
kultura sigurnosti; kvaliteta zdravstvene zaštite; obiteljska medicina; sigurnost pacijenta

OGLAS