MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Sigurnost bolesnika na bubrežnom nadomjesnom liječenjuSafety of patients on renal replacement therapy

Knotek, Mladen

Bubrežno nadomjesno liječenje je skup postupaka kojima se liječi kronična završna bolest bubrega. Najčešća metoda bubrežnog nadomjesnog liječenja je hemodijaliza. Na sigurnost bolesnika liječenih hemodijalizom utječu čimbenici vezani uz prostor i opremu kojom se obavlja dijaliza, čimbenici vezani uz osoblje koje obavlja postupak te čimbenici vezani uz bolesnika. Poticanje kulture sigurnosti i kvalitete liječenja treba biti trajni cilj svih uključenih u bubrežno nadomjesno liječenje. Načini na koji se to može postići su striktno pridržavanje svih propisa koji reguliraju dijalizu, izrada postupnika za pojedine procedure, trajna edukacija osoblja, praćenje stručnih smjernica i edukacija bolesnika. Sigurnost i kvaliteta liječenja trebaju biti predmet redovite reevaluacije. Potrebno je osmišljavanje nacionalnog sustava praćenja kvalitete i sigurnosti liječenja dijalizom u Hrvatskoj. 

Ključne riječi:
bolničke jedinice za hemodijalizu; bubrežno nadomjesno liječenje; kvaliteta zdravstvene skrbi; nadzor i upravljanje ustanovama; upravljanje sigurnošću

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Renal replacement therapy consists of a set of procedures used for the treatment of chronic end-stage kidney disease. The most frequently used method is haemodialysis. Patient safety during haemodialysis depends on various factors related to space, hemodialysis equipment, staff, and patients themselves. Promoting safety culture and quality of care should be a permanent goal of professionals involved in renal replacement therapy. It can be achieved by strict implementation of relevant regulations, development of procedure algorithms, permanent staff education, compliance with professional guidelines and patient education. Treatment quality and safety should be subject to regular reassessment. In Croatia, a national haemodialysis safety and quality surveillance system should be established. 

Key words:
facility regulation and control; hemodialysis units, hospital; quality of health care; renal replacement therapy; safety management