MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Sponzorirani članak  •  Interna medicina HR ENG

Sibutramin u liječenju debljineSibutramin in obesity treatment

Mate Sučić

Debljina poprima epidemijske razmjere. Nastaje zbog prevelikog unosa energije s hranom i nedovoljne tjelesne aktivnosti, a taj se energetski višak skladišti u masnom tkivu tijela. Pretilost je kronični poremećaj i povezan je s nastankom raznih oboljenja. Kako „standardne“ metode liječenja kao što su dijeta, bihevioralna terapija i tjelovježba daju rezultate u kratkom vremenskom razdoblju, ali su neuspješne u gotovo 85% pretilih osoba tijekom duljeg vremena, potrebno je u liječenje uvesti i lijekove. Dva se lijeka preporučuju: sibutramin i orlistat. Noviji radovi pokazuju da se najbolji učinak sibutramina postiže u pretilih koji su provodili bihevioralnu terapiju i primali sibutramin. Kako kao nepoželjan učinak pri primjeni sibutramina može nastati lagano povećanje krvnog tlaka i povećati se frekvencija pulsa, nova velika studija pokazuje da se sibutramin može primjenjivati i u pretilih osoba s kardiovaskularnim rizičnim faktorima ili čak bolestima, uz sustavnu kontrolu praćenja

Ključne riječi:
pretilost, sibutramin, klinička studija, hipertenzija, dijabetes melitus, bihevioralna terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Obesity is getting epidemic proportions. It results from a high energy intake through food and an insufficient level of physical activity, and excess energy is stored in the fat tissue of the body. Obesity is a chronic disorder and related to the occurrence of various diseases. As „standard” treatment methods such as diet, behavioral therapy and physical exercise yield results in a short period but are unsuccessful in almost 85% obese persons over the long term, a medication therapy needs to be introduced in obesity treatment. There are two medications recommended: sibutramin and orlistat. Some recent studies show that the best effect of sibutramin is reached in the obese persons who have undergone a behavioral therapy and received sibutramin. Since a mild increase in the blood pressure and the pulse frequency may occur as an undesired effect in receiving sibutramin, the recent large study has shown that sibutramin can be applied in the case of obese persons with cardiovascular risk factors or even conditions, provided they are systematically monitored

Key words:
obesity, sibutramin, hypertension, clinical study, diabetes mellitus, behavioral therapy