MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Autorski pregled  •  Psihijatrija HR ENG

Shizofrenija u populaciji HrvatskeSchizophrenia in Croatian population

Vera Folnegović Šmalc, Zdenko Folnegović

Rizik za obolijevanje od shizofrenije postoji u svake osobe i podjednak je u osoba s negativnom nasljednošću. Rizik je povećan u osoba rođenih u obitelji s pozitivnom nasljednošću. Rizik je još veći u onih rođenih u populaciji s većim nasljednim bremenom. Osobe s dvostrukim nasljednim bremenom (tj. i u obitelji i u populaciji) češće obolijevaju od shizofrenije i to češće u mlađoj životnoj dobi. Bolesnici s dvostrukim nasljednim bremenom rjeđe sklapaju brak i u manjem postotku imaju djecu, koja bi imala viši rizik za obolijevanje od shizofrenije. Time im je stopa reprodukcije niža. Bolesnici kojima bolest počinje u kasnijoj životnoj dobi, češće sklapaju brak pa i u većem broju imaju djecu (djecu s pozitivnom nasljednošću). Na taj se način uspostavlja ekvilibrij incidencije shizofrenije i u populacijama s različitom prevalencijom na transgeneracijskoj razini. 

Ključne riječi:
čimbenici rizika; epidemiologija; incidencija; prevalencija; shizofrenija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Everyone has a risk of developing schizophrenia. The risk is the same in people with negative heritability and increased in members of families with positive heritability. It is even higher in members of a population with high burden of the disease. People with double burden of schizophrenia (both in the family and in the population) more often develop schizophrenia and at younger age. These patients are less likely to marry and have children, who would then have higher risk of developing schizophrenia than the rest of the population. Patients who develop schizophrenia at older age are more often married and have children (who have positive heritability for schizophrenia). Thus, the equilibrium of schizophrenia incidence is established in populations with different prevalence of the disease at transgenerational level. 

Key words:
epidemiology; incidence; prevalence; risk factors; schizophrenia