MEDIX, God. 27 Br. 146 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Infektologija / Imunologija HR ENG

Sezona gripe, vječiti izazov za zdravstveni sustavFlu season, an everlasting challenge to the healthcare system

Vladimir Draženović, Andreja Barišin

Gripa je bolest velikih brojeva, s velikim brojem oboljelih, komplikacija i smrtnih ishoda, koja se uporno svake sezone pojavljuje u zimskim mjesecima i veliko je opterećenje za zdravstveni sustav te čini mnoge ekonomske štete u svim zemljama svijeta. Ta zarazna bolest širi se najlakšim načinom prijenosa zrakom, kapljičnim putem i aerosolom, a zbog stalnih antigenskih izmjena pojavljuju se novi sojevi svake sezone, prema kojima je populacija imunosno naivna. Velike su sličnosti između virusa influence i novoga SARS-CoV-a 2 i to u obliku patofiziologije, kliničke slike, komplikacija, koje su često uzrokovane pneumokoknom bolešću, smrtnih ishoda te mjera prevencije. Međutim, za sada je izgledno da će, nažalost, ionako visoka smrtnost zbog gripe biti višestruko veća kod SARS-CoV-a 2. Protuepidemijske mjere kod bolesti toga tipa pokazuju ograničene rezultate tako da sve napore treba usmjeriti na mjere koje omogućuju bolju dostupnost, edukaciju, promociju i jednostavne upute o cijepljenju prema populaciji, kako bi se osigurao što bolji cjepni obuhvat.

Ključne riječi:
cijepljenje; gripa; infekcije respiratornoga sustava; prevencija; zdravstveni djelatnici

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 146 Supplement 1

Influenza is a disease of large numbers, with a large number of patients, complications and deaths that persistently occur every season in the winter months. It is a great burden on the health system, causing great economic damage in all countries of the world. This contagious disease is transmitted by the most efficient mode of transmission: by air, droplets and aerosol, and due to constant antigenic changes, new strains appear each season, towards which the population is immunologically naive. There are big similarities between influenza virus and the new SARS-CoV 2 in terms of pathophysiology, clinical presentation, complications that are often caused by pneumococcal disease, deaths and prevention measures. For now, however, it is likely that the already high influenza mortality would be several times higher with the SARS-CoV 2 virus. Results of anti-epidemic measures in this type of diseases are limited, so all the efforts should be focused on measures that enable better availability, education, promotion and simple vaccination instructions to the population in order to ensure the best possible vaccination coverage.

Key words:
influenza virus; pneumococcus; risk groups; SARS-CoV 2 virus; vaccination