MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Seksualnost, hormoni i treća dobSexuality, hormones and third age

Nataša Mrduljaš-Đujić, Mladen Krnić, Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Ana Vuković, Dunja Rogić

Većina odraslih osoba i dalje ostaje seksualno aktivna u trećoj dobi, mada se seksualna aktivnost, interes i značenje seksualnosti mijenjaju tijekom života. Općenito gledajući, bitniji im je osjećaj privrženosti u odnosu s partnerom, negoli druge seksualne aktivnosti. U žena, briga za seksualno zdravlje i zadovoljstvo opada s godinama, u muškaraca raste. Ipak, dobro fizičko zdravlje, dostupnost partnera, regularni i stabilni uzorak seksualne aktivnosti u ranijem dijelu života, predviđaju nastavak seksualne aktivnosti i njezino održavanje u starijim godinama. Liječnici obiteljske medicine trebaju biti dobro upoznani s karakteristikama seksualnosti i najčešćim seksualnim disfunkcijama u osoba treće dobi te, na dokazima zasnovanim terapijskim pristupima, da bi u svakodnevnoj praksi mogli što uspješnije pomoći pacijentima u očuvanju seksualnoga, a time i općega zdravlja.

Ključne riječi:
andropauza; liječnik obiteljske medicine; menopauza; seksualna disfunkcija; seksualna terapija; spolni hormoni

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Most adults still remain sexually active in older age, although sexual activity, interest, and the general meaning of sexuality change throughout life. In adulthood, a greater sense of attachment with a partner is more important than other sexual activities. In women, a concern for sexual health and satisfaction declines with age, while it increases in men. Good physical health, the availability of a partner, and a regular and stable pattern of sexual activity in the earlier part of life predict the continuation of sexual activity and its remaining in older years. Family physicians should be well versed in the characteristics of sexuality, the most common sexual dysfunctions in third age subjects, and evidence-based therapeutic approaches, to be able tosuccessfully help their patients in maintain their sexual and thus general health.

Key words:
andropause; family doctor; menopause; sex hormones; sexual dysfunctions; sexual therapy