Seksualne disfunkcije u muškarca u ordinaciji obiteljske medicine

Autor: Nina Bašić-Marković, Roberta Marković
Sažetak:

Seksualne disfunkcije u muškarca širok su pojam koji podrazumijeva nekoliko aspekata od kojih su najčešći erektilna disfunkcija, prijevremena ejakulacija i manjak seksualne želje. Erektilna disfunkcija jest nemogućnost postizanja i/ili održavanja dovoljne erekcije za zadovoljavajuću seksualnu izvedbu. Za postavljanje dijagnoze, liječniku su potrebni anamnestički podatci o eventualnim promjenama psihičkoga stanja, životnim navikama te laboratorijska obrada. Liječenje erektilne disfunkcije uključuje primarno promjene životnoga stila te liječenje osnovne bolesti, a prema potrebi, uvodi se medikamentna terapija i savjetuje psihoterapija/seksualna terapija. Prijevremena ejakulacija (PE) najčešća je seksualna disfunkcija u muškarca. Dijagnoza se postavlja na temelju dobre i sveobuhvatne anamneze koja treba uključiti i prisutnost/odsutnost komorbiditeta te utvrđivanje vrste PE. Liječenje uključuje primjenu SSRI te psihološko/seksološke metode.

Ključne riječi:
muškarci; liječnik obiteljske medicine; seksualna disfunkcija

OGLAS