MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

„SARS i novi CoV-2 vežu se na iste proteine stanice domaćina

Od izbijanja epidemije SARS-a, prije 18 godina, otkriven je velik broj SARS-u sličnih koronavirusa (SARSCoVs) u njihovom prirodnom domaćinu, šišmišima. Nadalje, pokazano je da neki od tih SARS-CoVs mogu zaraziti i ljude.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141