Sarkopenija i osteoporotični prijelomi u starijih bolesnika s reumatoidnim artritisom

Autor: Nadica Laktašić Žerjavić, Luka Slivar, Porin Perić
Sažetak:

Sarkopenija je gubitak snage i mase skeletnih mišića, progresivni je i generalizirani poremećaj, rezultira smanjenom tjelesnom sposobnošću i povezana je s povećanim rizikom za loše ishode, kao što su gubitak samostalnosti, hospitalizacija, kognitivno oštećenje i smrtni ishod. Primarna sarkopenija razvija se starenjem, a sekundarna se pojavljuje posljedično bolesti, inaktivnosti i malnutriciji. Rizik za sarkopeniju u reumatoidnom artritisu povećava starija dob, dulje trajanje bolesti, funkcionalna onesposobljenost i tjelesna neaktivnost, izražena upala i primjena glukokortikoida, a smanjuje primjena lijekova koji modificiraju tijek bolesti (engl. disease modifying anti-rheumatic drugs, DMARDs). U reumatoidnom artritisu najčešće je gubitak mišićne mase praćen normalnom ili povećanom masom masnoga tkiva, što znači sarkopensku pretilost ili reumatoidnu kaheksiju, a ona povećava rizik za dislipidemiju, dijabetes i kardiovaskularne bolesti. Gubitak cjelokupne tjelesne građe, tj. mišićnog i masnoga tkiva, nastupa u dugotrajnome uznapredovalomu stadiju reumatoidnog artritisa i kod bolesti refraktarne na liječenje, a povezan je s upalom. U prevenciji i liječenju sarkopenije najvažnije su vježbe snaženja, tjelesna aktivnost, pravilna prehrana, a može pomoći i nadoknada vitamina D te kontrola udruženih bolesti.

Ključne riječi:
mišićna snaga; osteopororoza; reumatoidni atritis; sarkopenija; tjelesna sposobnost