Rješenje problema rezistencije na antibiotike


OGLAS


Skupina istraživača s Baylor College of Medicine objavila je u časopisu Science Advances uzbudljive rezultate svojih istraživanja – radi se o mogućem rješenju načina dokidanja razvoja rezistencije bakterija na antibiotike. To je globalni problem koji je uzrok oko 1,3 milijuna smrtnih slučajeva godišnje diljem svijeta. Kako bakterija razvija rezistenciju na antibiotik? Mutacijama vlastitih gena ili preuzimanjem već mutiranih gena (geni za rezistenciju) od drugih bakterija? Do sada je opisano već nekoliko supstanci koje mogu smanjiti jačinu mutageneze, ali, nažalost, istovremeno smanjuju i vijabilnost bakterija i tako potiču proliferaciju već rezistentnih bakterija.

Radom na laboratorijskim kulturama stanica, ali i na animalnim modelima, autori članka opazili su smanjenu sposobnost bakterija da razviju rezistenciju na antibiotike nakon primjene supstance dequalinium klorida (DEQ).

To je spoj koji se već dugo primjenjuje kao antimikrobni agens za uništavanje (liječenje) uobičajenih infekcija u ustima i grlu; djeluje i antiviralno i antifungalno.

DEQ primijenjen zajedno s malim dozama ciprofloksacina (dozama koje se uobičajeno koriste na početku liječenja s tim antibiotikom) smanjio je razvoj mutacija u bakterijama od kojih neke mutacije uzrokuju rezistenciju na ciprofloksacin, a druge uzrokuju rezistenciju na još nepoznate antibiotike. Vjeruje se da će mogućnost smanjenja razvoja mutacija koje uzrokuju rezistenciju na antibiotike, nakon dodatnih istraživanja, donijeti praktičnu primjenu u liječenju antibioticima.