MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Rivaroksaban – povjerenje kroz kliničku praksuRivaroxaban – confidence through clinical practice

Krešimir Štambuk

Novi oralni antikoagulansi posljednjih su godina ušli u kliničku praksu i u Hrvatskoj. Od svih indikacija odobrenih od strane Europske agencije za lijekove, njihova primjena je u nas najraširenija u svrhu prevencije moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija (NVAF). Jedan od razloga je uvrštenje te indikacije na dopunsku listu lijekova HZZO-a. Registracijsko istraživanje ROCKET AF temelj je primjene rivaroksabana u ovoj indikaciji. S druge strane, XANTUS – prvo, međunarodno, prospektivno praćenje jednoga NOAK-a za prevenciju moždanog udara u bolesnika s NVAF-om u kliničkoj praksi, čiji su rezultati predstavljeni na kongresu Europskoga kardiološkog društva 2015. godine u Londonu, dodatno potvrđuje sigurnost i učinkovitost rivaroksabana. Do danas su svojstva rivaroksabana evaluirana u više od 91.000 bolesnika praćenjem u standardnoj kliničkoj praksi u njegovim odobrenim indikacijama. Jedna za drugom, te studije nastavljaju potvrđivati da rivaroksaban djeluje kako se i očekuje, uz pozitivan odnos koristi i rizika.

Ključne riječi:
fibrilacija atrija, rivaroksaban, sigurnost, učinkovitost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

In the recent years novel oral anticoagulants have entered clinical practice in Croatia. Among all indications approved by the European Medicines Agency, their use in Croatia is most widely accepted for stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation (NVAF). One of the reasons is reimbursed with copayment for this indication by the Croatian Health Insurance Fund. Registration study ROCKET AF represents the cornerstone of rivaroxaban use in this indication. On the other hand XANTUS-the first international, prospective, observational study of a NOAC for stroke prevention in real world NVAF patients, with results presented at the ESC congress 2015 in London, reaffirms rivaroxaban safety and efficacy. To date rivaroxaban performance has been evaluated in more than 91 000 patients across its approved indications in real world research. Study after study continues to confirm that rivaroxaban is performing as expected with a positive benefit-risk profile.

Key words:
atrial fibrillation, rivaroxaban, safety, efficacy