MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Replantacija zuba – suvremena sredstva i postupci za prevenciju patoloških posljedicaTooth replantation – current media and procedures for prevention of

Ilija Škrinjarić, Kristina Goršeta, Ana Škrinjarić, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Martina Majstorović

Do avulzije zuba dolazi najčešće u trajnoj denticiji djece u dobi 8-10 godina kad zubi u razvoju pokazuju nezavršen rast korijena. Proces cijeljenja nakon replantacije zuba je kompleksan i na njega utječu brojni faktori. Izbijeni zub se mora replantirati što je moguće brže kako bi se smanjila resorpcija korijena. Ako zub nije moguće odmah replantirati, treba ga staviti u odgovarajući medij kao što je mlijeko ili specijalan medij za kulturu tkiva kao što je DentoSafe. Mlijeko kao medij za čuvanje zuba omogućuje očuvanje vitaliteta stanica PDL-a tijekom 6 sati, a DentoSafe omogućuje preživljavanje stanica PDL-a više od 24 sata. Ako je ekstraoralno vrijeme zuba na suhom bilo dulje od 15-20 minuta, zub prije replantacije treba namočiti u fluoridu ili alendronatu tijekom 5 minuta, ili premazati Emdogainom. Postupak može smanjiti rizik od ankiloze i prateće resorpcije korijena. Uporaba alendronata može zaustaviti aktivnost osteoklasta i resorpcije korijena nakon replantacije

Ključne riječi:
dentalna trauma, avulzija, replantacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Avulsions occur most often in the permanent dentition of children aged from 8 - 10 years when the developing teeth show incompletely formed roots. The healing process after tooth replantation is very complex and it is affected by many factors including extra-oral time, level of periodontal ligament (PDL) damage and tooth storage in appropriate media. Avulsed tooth has to be replanted as soon as possible to minimise root resorption. If immediate replantation is not possible, tooth should be stored in appropriate medium such as milk or special tissue culture medium for avulsed tooth as DentoSafe. Milk as storage medium can preserve vitality of PDL cells for 6 hours, while use of DentoSafe provides PDL cells survival over 24 hours. If dry extra-oral time was longer than 15 - 20 minutes, the tooth should be soaked in fluoride or alendronate for 5 min, or coated with Emdogain. Such treatment can reduce risk of ankylosis and subsequent root resorption. Use of alendronate can inhibit osteoclast activity and root resorption after replantation.

Key words:
dental trauma, avulsion, replantation