MEDIX, God. 20 Br. 112  •  Pregledni članak HR ENG

Registri za zatajivanje srcaRegistries of heart failure

Duška Glavaš

Smjernice Europskoga kardiološkog društva za zatajivanje srca sadržavaju pravila o liječenju bolesnika sa zatajivanjem srca (engl. hearth failure - HF). Registri i istraživanja imaju ulogu provjeriti primjenu smjernica u praksi te otkrivanje novih podataka. U nedavno objavljenoj studiji s podatcima iz Heart Failure Long-Term Registry Europskoga kardiološkog društva, važne popratne bolesti bile su arterijska hipertenzija (AH) u 64%, šećerna bolest (ŠB) u 38% i fibrilacija/undulacija atrija (AF/AU) u 44% uključenih bolesnika. Od lijekova su se u ambulantnih bolesnika najviše primjenjivali: ACE-inhibitori/ sartani (ACEi/ARB) u 89,2%, beta-blokatori (BB) u 88,9%, diuretici u 83,1% te mineralokortikoidni antagonisti (MRA) u 59,3% bolesnika. Prema podatcima iz hospitalnoga Hrvatskog registra bolesnika sa zatajivanjem srca, znatne popratne bolesti bile su AH u 67,5%, AF/AU u 53,7% i ŠB u 34,4% bolesnika. Od lijekova su se pretežito propisivali: diuretici u 95,2%, ACEi/ARB u 77,3%, BB u 66,7 i MRA u 55% bolesnika. Doze lijekova iznosile su najviše do 30% ciljnih. Može se zaključiti da su, prema podatcima iz registara, najvažnije prateće bolesti arterijska hipertenzija, fibrilacija/undulacija atrija i šećerna bolest, a najpropisivaniji lijekovi diuretici, ACEi/ARB, BB i MRA. Dok propisivanje lijekova većim dijelom slijedi smjernice, doze nisu dostatne. 

Ključne riječi:
čimbenici rizika; liječenje; registar; zatajivanje srca

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 112

European Society of Cardiology Guidelines on Heart Failure (ESC HF) appertain to heart failure treatment (HF). Registries and studies are required for the application of the guidelines in daily practice, and discovering new data. In a recently published study, based on data from the ESC HF-Long Term Registry, important concomitant diseases were arterial hypertension (AH) in 64%, diabetes mellitus (DM) in 38% and atrial fibrillation/undulation (AF/AU) in 44% of patients enrolled. For outpatients, the main drug treatments were: angiotensin converting enzyme inhibitors/sartans (ACEi/ARB) in 89.2%, beta-blockers (BB) in 88.9%, diuretics in 83.1% and mineralocorticoid antagonists (MRA) in 59.3%. According to the data from the Croatian HF Hospital Registry, significant concomitant diseases were AH in 67.5%, AF/AU in 53.7% and DM in 34.4% of the patients. The prescribed drug treatments included: diuretics in 95.2%, ACEi/ARB in 77.3%, BB 66.7% and MRA in 55% of the patients. Doses of the recommended drugs were up to 30% of the target dose. It can be concluded that, according to data from the registries, the most common concomitant diseases are hypertension, atrial fibrillation/ undulation and diabetes mellitus, while the most often prescribed drugs are diuretics, ACEi/ARB, BB and MRA. Even though prescribing drugs mostly follows the guidelines, the doses are not sufficient. 

Key words:
heart failure; registry; risk factors; treatment