"Razvoj reumatologije tijekom dva tisućljeća" (hrvatsko izdanje) "The development of rheumatology through two millenia" (englesko izdanje) - Ivo Jajić, Zrinka Jajić

Autor: Frane Grubišić

OGLASIzdavač: Birotisak, Zagreb
Godina izdanja: 2008.
Format: 29x20 cm
Opseg: 460 stranica, 1035 ilustracija

 

U izdanju Birotiska izašla je 2008. godine knjiga „Razvoj reumatologije tijekom dva tisućljeća“ („The Development Of Rheumatology Through Two Millenia“ – englesko izdanje).

Djelo je posvećeno reumatologiji od začetaka postojanja pojma u staroj Grčkoj do njenog razvitka kao grane medicine te razvojnim spoznajama u području reumatologije do 2000. godine: prikazane su spoznaje o tom području medicine tijekom dva tisućljeća. Autori knjige Ivo Jajić i Zrinka Jajić osmislili su publikaciju, jedinstveno djelo toga tipa u svijetu, kao više sadržajnih cjelina posvećenih razvoju reumatologije u svjetskim razmjerima. Knjiga je nastala u suradnji s nacionalnim i sveučilišnim knjižnicama Europe i SAD-a i kolegama diljem svijeta, zaljubljenicima struke koji su posebnim žarom i voljom od početka projekta sudjelovali u prikupljanju materijala i informacija.

U Prikazu povijesnih zbivanja autori su dali pregled svjetske reumatologe od rane povijesti i značenja grčke riječi „reuma“ (strujanje), uvođenja pojma reumatologije i reumatologa, razvitka specijalizacije iz reumatologije, osnivanja nacionalnih reumatoloških društava u Europi i SAD-u, do prve stručne konferencije liječnika o reumatskim bolestima 1932. godine u New Orleansu, potom kongresa reumatologa pojedinih zemalja te međunarodnih skupova. Značajno mjesto zauzima prikaz osnivanja Međunarodne lige protiv reumatizma, koju čine četiri regionalne lige: Europska (EULAR), Američka (PANLAR), Azijsko-australska (APLAR) i Afrička (AFLAR), a potom i zbivanja vezanih uz pojedine nomenklatura reumatskih bolesti, dijagnostičkih kriterija za reumatske bolesti, prvi profesori reumatologije na svjetskim sveučilištima i prikaz Nobelovih nagrada za medicinu važnih za reumatologiju.

Drugi, najopširniji dio knjige – Autori koji su pridonijeli razvoju reumatologije – na 372 bogato ilustrirane stranice s više od 1000 slika donosi abecedni prikaz autora koji su svojim radom pridonijeli razvoju reumatologije u svijetu, njih ukupno 2343, i to ne samo reumatologa već i epidemiologa, patologa, imunologa, biokemičara, okulista, dermatologa, povjesničara medicine, pedijatara, specijalista nuklearne medicine, gastroenterologa, radiologa te liječnika drugih specijalnosti. Prezentirani su biografskim podacima, užim područjem rada (specijalizacija), kratkim prikazom publikacije s izvornim podacima iz literature, a za većinu autora objavljena je i fotografija.

U trećem dijelu knjige – Iz povijesti razvoja hrvatske reumatologije – dan je kratki prikaz povijesnih zbivanja iz razvoja reumatologije u Hrvatskoj. Na kraju knjige nalaze se detaljno obrađeni Kazalo imena i Kazalo pojmova.

Knjigu su recenzirali akademici Zvonko Kusić i Dragan Dekaris.

Ovo potpuno originalno osmišljeno djelo u domaćoj i svjetskoj literaturi valja svakako preporučiti reumatolozima ali i ostalim liječnicima srodnih struka te povjesničarima medicinskih znanosti, koji će u njemu naći mnoštvo zanimljivih spoznaja i koje će predstavljati poticaj za daljnji razvoj ove struke kod nas i u svijetu.