Razlike u mjerenjima tjelesne temperature različitim vrstama toplomjera (odstupanje mjerenja digitalnim toplomjerom)

Autor: Krešimir Šolić, Kristina Kralik
Sažetak:

Potencijalna odstupanja prilikom mjerenja tjelesne temperature, pogotovo na graničnoj temperaturi od 37⁰C, mogu dovesti do pogrešnih zaključaka o prisutnosti upalnoga procesa. Cilj istraživanja jest ispitati postoje li znatnija odstupanja između mjerenja različitim vrstama toplomjera po pitanju tehnologije kojom detektiraju tjelesnu temperaturu. U tri završna rada prikupljeni su podatci mjerenja tjelesne temperature digitalnim toplomjerima te toplomjerima na bazi žive, alkohola i galija. Osim jednoga digitalnoga, ostalih osam toplomjera bili su novi, cijene ne veće od 50 kuna. Temperatura je mjerena uzastopno s po tri toplomjera, nasumičnim redoslijedom, ispod pazuha lijeve ruke s ispitanikom postavljenim u sjedeći položaj. Rezultati pokazuju da je potrebno biti na oprezu prilikom primjene jeftinijih digitalnih toplomjera, jer pokazuju gotovo pola stupnja Celzijusa nižu temperaturu u usporedbi s ostalim primjenjivanim toplomjerima.

Ključne riječi:
digitalni toplomjer; Passing-Bablok regresija; toplomjeri; tjelesna temperatura; živin toplomjer

OGLAS