MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Autorski pregled  •  Školska medicina HR ENG

Rano otkrivanje sindroma policističnih jajnika u djevojčica i adolescenticaEarly detection of polycystic ovary syndrome in girls and adolescents

Marija Džepina, Tonka Čavlek, Marija Posavec

Tijekom sistematskih pregleda i drugih preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite školske djece, mladih i studenata u Republici Hrvatskoj (NN 126/06) timovi školske medicine u mogućnosti su rano prepoznati kliničke znakove sindroma policističnih jajnika (PCOS) i dobiti anamnestički relevantne podatke od učenica i roditelja. Školska medicina za populaciju koju zbrinjava izradila je smjernice sa stručnim preporukama i postupnicima koji se temelje na već prihvaćenim smjernicama i konsenzusima te ih prezentirala na stručnim sastancima. Rani probir djevojčica i adolescentica s rizicima za razvoj PCOS-a omogućuje daljnjom višestrukovnom timskom suradnjom ranu dijagnostičku obradu, zbrinjavanje i praćenje, a time i pravovremenu prevenciju brojnih komplikacija

Ključne riječi:
adolescent; dijete; masovni probir; sindrom policističnih jajnika, prevencija i kontrola

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

During their preventive and specific health care activities among children, youth and students in Croatia, school health care teams can recognize early clinical signs of polycystic ovary syndrome (PCOS) and obtain relevant patient history from both girls and their parents. There are school health care guidelines and recommendations based on the previously accepted guidelines and consensus opinions, which are being presented at professional meetings. Early screening of girls and adolescents at risk of PCOS allows for early diagnosis, treatment, follow up and timely prevention of numerous complications through further multidisciplinary team collaboration.

Key words:
adolescent; child; mass screening; polycystic ovary syndrome, prevention and control