MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Rano otkrivanje i praćenje bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima u obiteljskoj medicini putem panela – inovacija razvijena u HrvatskojEarly detection and monitoring of patients with chronic non-communicable diseases in family medicine through panels – innovation developed in Croatia

Biserka Bergman Marković, Ksenija Kranjčević, Valerija Bralić Lang

Starenjem populacije dolazi do porasta prevalencije kroničnih nezaraznih bolesti koje opterećuju zdravstveni sustav, posebno liječnike obiteljske medicine, ali financijski i cijelo društvo. Za rješavanje takvog problema u Republici Hrvatskoj, a prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) 2012. godine dana je veća važnost primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) s obvezom zbrinjavanja arterijske hipertenzije, šećerne bolesti i KOPB-a u PZZ-u, a uz konzultacije specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZZ) samo prema potrebi. Nakon pilot-projekta 2012/2013. godine počeli su se u Hrvatskoj u obiteljskoj medicini primjenjivati paneli (skup podataka od posebne važnosti za prevenciju, dijagnostiku i način liječenja kroničnih nezaraznih bolesti). Lokalna inovacija prepoznana u sadašnjoj uporabi kao i brojnim njezinim mogućnostima, pohvaljena je od SZO-a i preporučena ostalim zemljama s istim problemima, pogotovo zemljama istočne Europe.

Ključne riječi:
kronične nezarazne bolesti; obiteljska medicina; paneli

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Aging of the population results in a rising prevalence of chronic non-communicable diseases, thus representing a burden to the health care system, especially to doctors of family medicine but also to society as a whole from a financial standpoint. To address this problem in the Republic of Croatia, in accordance with the World Health Organization (WHO) Recommendation of 2012, more importance is given to primary health care (PHC) with the obligation to manage arterial hypertension, diabetes mellitus and COPD, while consulting the specialists only as needed. After a pilot project in 2012/2013, panels (a set of data of special importance for the prevention, diagnosis and treatment of chronic non-communicable diseases) were started in Croatia in family medicine. This local innovation and its numerous opportunities were recognized and praised by the WHO and recommended to other countries with similar issues, especially Eastern European countries. 

Key words:
chronic non-communicable diseases; family medicine; panels