MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Rana intervencija u najčešćim sustavnim upalnim reumatskim bolestimaEarly intervention in the most common systemic, inflammatory rheumatic diseases

Jadranka Morović-Vergles

Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj od reumatoidnog artritisa boluje oko 1% populacije, kao i od spondiloartritisa. Polymyalgia rheumatica, najčešća je upalna reumatska bolest u osoba starijih od 50 godina života, a gigantocelularni arteritis najčešći je vaskulitis. Rana intervencija (rana dijagnoza i rano, adekvatno liječenje) u bolesnika od reumatoidnog artritisa, spondiloartritisa, polimijalgije reumatike i gigantocelularnog arteritisa, izrazito je važna, jer konačni ishod neposredno ovisi o stadiju bolesti u kojemu je započelo liječenje. Stoga brzi pristup reumatološkoj skrbi, za što je nužna suradnja s liječnicima obiteljske medicine, sve je važniji. U Kliničkoj bolnici Dubrava započeo je edukativni pilot-program „Suradnja obiteljskoga liječnika i reumatologa“. Ciljevi su bili povećati znanje i svijest o važnosti ranog i odgovarajućega liječenja te poboljšati pravodobno upućivanje bolesnika reumatologu. U tu svrhu izrađena je web aplikacija, a po završetku programa, liječnicima je omogućen pristup web aplikaciji, kako bi pravilno trijažirali i osigurali prvi reumatološki pregled za bolesnika u roku od 4 tjedna.

Ključne riječi:
brzi pristup; gigantocelularni arteritis; rana intervencija; reumatoidni artritis; spondiloartritisi; polymyalgia rheumatica

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Estimated prevalence of rheumatoid arthritis and spondyloarthritis (as a group of diseases) in Croatia is about 1%. Polymyalgia rheumatica is the most common inflammatory rheumatic disease in adults over 50 years and a giant cell arteritis is the most frequent vasculitis. Early intervention – properly made diagnosis and early aggressive treatment in patients with rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, polymyalgia rheumatica or a giant cell arteritis is directly related to improved clinical outcomes. Rapid access to rheumatology care has become increasingly important and collaboration with family medicine practitioners is necessary. To reduce a waiting time for the first consultation with a rheumatologist at UH Dubrava, we started an educational pilot-program „Co-operation between family medicine practitioners and rheumatologists“. The objectives were to increase a knowledge and awareness on the importance of early and appropriate treatment and to improve a timely referral of patients to the rheumatologist. Web application was developed, and GPs who attended the pilot-program were granted an access to the web application in order to properly triage the patients and make the first appointments at the rheumatologist’s office for eligible patient (fast access to rheumatologist).

Key words:
early intervention; giant cell arteritis; rapid access; rheumatoid arthritis; spondyloarthritis; polymyalgia rheumatica