MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Radiologija HR ENG

Radiološka obrada bolesti dojkeRadiologic diagnosis of breast diseases

Maja Prutki, Ksenija Štekić Novački, Vlatko Duspara, Ranka Štern Padovan

Karcinom dojke je vodeći uzrok smrti žena u Hrvatskoj, stoga je od presudne važnosti rano otkrivanje jer pravovremeno liječenje povećava mogućnost višegodišnjeg preživljenja. Mamografija je najvažnija radiološka metoda u otkrivanju karcinoma dojke, naročito kod žena starijih od 40 godina. Ultrazvuk i magnetska rezonancija uglavnom su dodatne radiološke metode za analizu promjena u dojci. Radiološki otkrivena sumnjiva lezija u dojci zahtijeva patohistološku analizu. Tehnika kojom se izvodi biopsija mora biti minimalno invazivna, ali i točna, kako bi se smanjio morbiditet povezan s biopsijom benignih promjena. Biopsija širokom iglom je metoda izbora za analizu lezija u dojci jer je pouzdana metoda bez značajnijih komplikacija i omogućuje daljnje planiranje liječenja bolesnica s karcinomom dojke. 

Ključne riječi:
biopsija dojke; karcinom dojke; mamografija; magnetska rezonancija; ultrazvuk

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Breast carcinoma is the leading cause of death for women in Croatia, so it is crucial to detect it early as timely treatment increases the possibility of multi-year survival. Mammography is the most important imaging method in detecting breast carcinoma, especially in women older than 40 years. Ultrasonography and magnetic resonance imaging (MRI ) are additional imaging methods used in analyzing changes within the breast. Radiologically detected suspicious lesion in the breast requires histopathologic analysis. Biopsy technique should be minimally invasive yet accurate, to reduce the morbidity associated with the biopsy of benign lesions. Core needle biopsy is the recommended technique for analyzing lesions in the breast because it is a reliable method without significant complications and allows for further treatment planning in patients with breast carcinoma. 

Key words:
breast biopsy; breast carcinoma; mammography; magnetic resonance imaging; ultrasonography