MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Pregledni članak  •  Pedijatrija HR ENG

Racionalan dijagnostičkointervencijski pristup pretilosti u dječjoj i adolescentskoj dobiA rational diagnostic-interventional approach to obesity in children and adolescents

Irena Bralić, Jelena Baleta, Katija Pivalica, Ante Kragić

Pretilost djece, adolescenata i odrasle populacije postaje jedan od najvećih javnozdravstvenih problema 21. stoljeća. Pretilost u dječjoj dobi pogoduje razvoju pretilosti i pretilosti pridruženih bolesti tijekom adolescentske i odrasle dobi. Trendovi porasta učestalosti pretilosti, osobito u dječjoj dobi, zapažaju se nacionalno kao i globalno, izazivajući pozornost stručnjaka raznih profila. Pretilost je bolest sama po sebi, ali i čimbenik rizika za razvoj niza kroničnih nezaraznih bolesti. Kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, dijabetes tipa 2, metabolički sindrom, ateroskleroza, vodeći su uzroci mortaliteta suvremenoga svijeta. Dugoročni učinci pretilosti na pobol i pomor te ograničene mogućnosti farmakološkoga i kirurškoga liječenja u dječjoj i adolescentskoj dobi potenciraju značenje prevencije i racionalnih dijagnostičkointervencijskih postupaka.

Ključne riječi:
adolescent; dijete; indeks tjelesne mase; pretilost; prevencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142

Obesity in children, adolescents and adults is becoming one of the greatest public health problems of the 21st century. Obesity in childhood favors the development of obesity and obesity-associated diseases during adolescence and adulthood. Trends of a growing incidence of obesity in children are being noted nationally and globally, attracting the attention of experts of various profiles. Obesity is a disease in itself, but also a risk factor for the development of many chronic non-infectious diseases. Cardio-vascular diseases, hypertension, Type 2 diabetes, metabolic syndrome, and atherosclerosis are the leading causes of mortality in the contemporary world. The limited possibilities of pharmacological and surgical treatment of obesity in children emphasize the importance of prevention and coordinated prevention programs.

Key words:
adolescents; body mass index; child; obesity; prevention