MEDIX, God. 14 Br. 79  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Pušenje i moždani udarSmoking and stroke

Nevenka Čop-Blažić, Iris Zavoreo

Pušenje duhana vodeći je preventabilni uzrok smrti u svijetu. Nikotin je izrazito adiktivan, a ovisnost o nikotinu glavna je prepreka za uspješan prestanak pušenja. Pušenje je rizični čimbenik za tridesetak bolesti s visokim morbiditetom i mortalitetom. Ne postoji sigurna razina pušenja. Pomoć i podršku za prestanak pušenja neophodno je integrirati u redovitu terapiju, pogotovo tijekom liječenja kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti. Prevencija pušenja i učinkovito liječenje nikotinske ovisnosti mogu značajno smanjiti rizik obolijevanja od vaskularnih bolesti

Ključne riječi:
nikotin; smanjenje rizika; pušenje; prestanak pušenja; moždani udar; sindrom ustezanja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 79

Smoking is the leading preventable cause of death in the world. Nicotine is a highly addictive substance, and nicotine dependence is a major barrier to successful cessation. Smoking is a risk factor for 30 diseases with high rates of morbidity and mortality. No amount of smoking is safe. Smoking cessation support should be an integral part of treatment, particularly for cardiovascular and cerebrovascular diseases. Prevention of smoking and effective treatment of nicotine dependence can significantly decrease the risk of vascular diseases.

Key words:
nicotine; risk reduction behaviour; smoking; smoking cessation; stroke; substance withdrawal syndrome